Nhà nghỉ trong thành phố Yazd, Iran

18 đối tượng
bộ lọc

Iran, Yazd Province, Yazd, mm khmyny, 34

Điện thoại: +989306159300

Website: http://yazdhosteloasis.com

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: https://www.tripadvisor.com/

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, Schwanenmarkt, 34

Iran, Yazd Province, Yazd, khybn mm khmyny, 58

Điện thoại: 00989132514061

Website: http://www.711guesthouse.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989133542551

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989133542551

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989133733251

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989133542551

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989133513994

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +989121510861

Website: http://yazdrestuphostel.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 36205808

Website: http://www.dbyazd.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \