Nhà nghỉ Dimmingsdale Youth Hostel tại Vương quốc Anh, Anh, Oakamoor, village

Vương quốc Anh, Anh, Oakamoor, village, GPS: 52.9895,-1.9231

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Dimmingsdale Youth Hostel tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Oakamoor, village / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Dimmingsdale Youth Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Alton, village

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Leek

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Ilam, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Ilam, village

Vương quốc Anh, Anh, Alstonefield, village

Điện thoại: 01335310206

Sao: 3

Hỗ trợ xe lăn: No

Vương quốc Anh, Anh, Hartington, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes