Nhà nghỉ دار الشباب tại Algérie, Oran, El Kerma

Algérie, Oran, El Kerma, GPS: 35.6374,-0.583

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ دار الشباب tại địa chỉ: Algérie, Oran, El Kerma / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ دار الشباب hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Algérie, Oran, Coopérative Panorama, village

Algérie, Oran

Điện thoại: +213 (0) 41 53 31 25

Website: http://www.odejoran.com

Algérie, Oran, Bir El Djir