Nhà nghỉ Hostal Amister tại Peru, Huánuco, Huanuco

Peru, Huánuco, Huanuco, GPS: -9.9316,-76.2406

Điểm: 7

Mô tả:

Hostal Amister provides accommodation in Huánuco. The property features a 24-hour front desk and free WiFi is available.

Ảnh Hostal Amister

Tính năng:

  • Laundry
  • Family rooms
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Hostal Amister tại địa chỉ: Peru, Huánuco, Huanuco / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Hostal Amister hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Peru, Huánuco, Huanuco

Peru, Huánuco, Amarilis District

Peru, Huánuco, San Rafael, village

Peru, Huánuco, Amarilis District

Peru, Huánuco, Huanuco

Peru, Huánuco, Amarilis District

Hỗ trợ xe lăn: No