Nhà nghỉ hostel 7 tại Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Brechin Place, 9

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Brechin Place, 9, GPS: 51.4914,-0.1808

Điểm: 4.9

Mô tả:

Ideally located in the Kensington and Chelsea district of London, hostel 7 is set less than 1 km from Natural History Museum, an 11-minute walk from Victoria and Albert Museum and 1.3 km from Royal Albert Hall. The property is situated 1.

Ảnh hostel 7

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ hostel 7 tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Brechin Place, 9 / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ hostel 7 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Vương quốc Anh, Anh, Kensington

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Queen's Gate, 65-67

Hỗ trợ xe lăn: Limited