Nhà nghỉ الاء tại Palestinian Territories, Jamma'in

Palestinian Territories, Jamma'in, GPS: 32.1299,35.2046

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ الاء tại địa chỉ: Palestinian Territories, Jamma'in / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ الاء hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Deir Istiya, village

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Bedia

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: +970 9 2381064

Website: http://www.guesthouse.ps/