Nhà nghỉ Moataz Rimawi tại Palestinian Territories, Area B, Silwad

Palestinian Territories, Area B, Silwad, GPS: 31.9751,35.2599

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Moataz Rimawi tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area B, Silwad / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Moataz Rimawi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Điện thoại: +970-(0)56-934-9042

Website: http://www.RamallahHostel.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Sinjil