Nhà nghỉ نزل الفاتحي tại Algérie, Ghardaia

Algérie, Ghardaia, GPS: 32.4865,3.6773

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ نزل الفاتحي tại địa chỉ: Algérie, Ghardaia / 39400 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ نزل الفاتحي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie, Ghardaia, Zelfana

Algérie

Điện thoại: 029889272

Algérie, Ghardaia

Điện thoại: 029889272