Nhà nghỉ Pemaj Hostel tại Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 36

Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 36, GPS: 42.0748,19.5219

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Pemaj Hostel tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 36 / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Pemaj Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Ali Spahia, 52

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692751294

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Lito, 36

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër