Nhà nghỉ Peshkopi Backpacker Hostel tại Albania, Northern Albania, Peshkopi

Albania, Northern Albania, Peshkopi, GPS: 41.6857,20.4308

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Peshkopi Backpacker Hostel tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Peshkopi / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Peshkopi Backpacker Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovi Anovi, village