Nhà nghỉ Vadhize tại Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier, GPS: 40.7122,19.525

Điện thoại: +355692946222

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Vadhize tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Fier / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Vadhize hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Vlorë

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Berat