Khách sạn Hotel Prinos tại Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë, GPS: 40.0969,19.754

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Prinos tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Himarë / 307392 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Prinos hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +35522934

Website: http://www.dimas-hotel.com

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +355 69 752 6882

Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë