Khách sạn ''AMADA ''OTEL'-HOTEL' tại Armenia, Syunik Province, Kapan

Armenia, Syunik Province, Kapan, GPS: 39.2077,46.4068

Ảnh ''AMADA ''OTEL'-HOTEL'

Tính năng:

  • Hotels with restaurants

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn ''AMADA ''OTEL'-HOTEL' tại địa chỉ: Armenia, Syunik Province, Kapan / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn ''AMADA ''OTEL'-HOTEL' hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Syunik Province, Kapan

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Syunik Province, Kapan

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Syunik Province, Kapan

Điện thoại: +374 285 2 03 00

Armenia, Syunik Province, Kapan

Armenia, Syunik Province, Kapan

Điện thoại: +374 285 2 80 39, +374 285 5 20 86, +374 285 2 38 02

Armenia, Syunik Province, Kapan