Khách sạn Bay Square 13 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, GPS: 25.1861,55.2815

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-18:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Bay Square 13 tại địa chỉ: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Bay Square 13 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-18:00

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Điện thoại: +971 4 5511544

Website: http://doubletree3.hilton.com/

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes