Khách sạn Caribbean Tourist Villa tại Trinidad and Tobago, Port of Spain, Methuen Street, 7

Trinidad and Tobago, Port of Spain, Methuen Street, 7, GPS: 10.6577,-61.519

Điện thoại: 18686275423

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Caribbean Tourist Villa tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Port of Spain, Methuen Street, 7 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Caribbean Tourist Villa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Sao: 3

Trinidad and Tobago

Website: http://www.radisson.com/