Khách sạn trong làng Perast, Montenegro

11 đối tượng
bộ lọc

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Montenegro, Perast, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Montenegro, Perast, village

Điện thoại: +382 32 373 608

Website: http://www.hotelperastra.me

Sao: 5

Montenegro, Perast, village

Montenegro, Perast, village

Điện thoại: +38263216256

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại village Perast, Montenegro đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\