Khách sạn Lesotho

48 đối tượng
bộ lọc

Lesotho, Old-Europa, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Lesotho, Mohale's Hoek

Lesotho, Mankoaneng, village

Lesotho, Thaba Bosiu, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Lesotho, Teyateyaneng

Lesotho, Lejone

Điện thoại: +27 31 702 8791

Website: http://www.maliba-lodge.com

Lesotho, Mokhotlong

Lesotho, Mohale's Hoek

Lesotho, Old-Europa, village

Lesotho, Thabana Tsooana, village

Lesotho, Maseru

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Lesotho đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\