Khách sạn trong thị trấn Birgu, Malta

5 đối tượng
bộ lọc

Malta, Birgu, Triq Santa Liberata, 51

Malta, Birgu, Triq il-Kunsill Popolari, 3

Điện thoại: +356 2180 7897

Website: http://www.locandalagelsomina.com

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Birgu (Malta), Malta đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\