Khách sạn Kaesong Folk Hotel tại Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, 만월동, village

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, 만월동, village, GPS: 37.977,126.5534

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kaesong Folk Hotel tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, 만월동, village / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kaesong Folk Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeonggi, Tanhyeon-myeon

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Hàn Quốc, Gyeonggi, Tanhyeon-myeon

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Pangjik-dong, village

Hàn Quốc, Gyeonggi, Munsan-eup

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Pangjik-dong, village

Bắc Triều Tiên