Khách sạn GreenTree Inn HeBei CangZhou Qing County JingFu S) Street Express Hotel tại Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou, GPS: 38.5695,116.8445

Mô tả:

GreenTree Inn HeBei CangZhou Qing County JingFu S) Street Express Hotel is offering accommodation in Liuquetun. The accommodation offers a 24-hour front desk as well as free WiFi throughout the property.

Sao: 2

Ảnh GreenTree Inn HeBei CangZhou Qing County JingFu S) Street Express Hotel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Safe
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn GreenTree Inn HeBei CangZhou Qing County JingFu S) Street Express Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn GreenTree Inn HeBei CangZhou Qing County JingFu S) Street Express Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hà Bắc, Qingzhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Thương Châu

Website: https://www.booking.com/