Khách sạn Hotel Meteor tại Albania, Northern Albania, Shtoj i Vjetër, village

Albania, Northern Albania, Shtoj i Vjetër, village, GPS: 42.1076,19.503

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Meteor tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shtoj i Vjetër, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Meteor hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Grilë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355682306403

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355682306403

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Grilë, village

Điện thoại: +355 69 288 8884

Website: https://www.facebook.com/