Khách sạn Hotel Novosej tại Albania, Northern Albania, Bafa, village

Albania, Northern Albania, Bafa, village, GPS: 41.9666,20.5741

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Novosej tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Bafa, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Novosej hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Kukës

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Albania, Northern Albania, Lusen, village

Website: https://www.facebook.com/

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Điện thoại: 029281188

Website: http://www.hotelmeka.com