Khách sạn Sorosh Traditional Hotel tại Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, GPS: 31.8881,54.3755

Điện thoại: +98 35 6268802

Sao: 2

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Sorosh Traditional Hotel tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Yazd / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Sorosh Traditional Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: http://khan-e-2had.ir

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 5048

Sao: 3

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 36270336

Website: http://www.khanedohad.com/

Sao: 3

Iran, Yazd Province, Yazd