Khách sạn Inter-Sukhumi tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109, GPS: 42.9969,41.0091

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Inter-Sukhumi tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109 / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Inter-Sukhumi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 121

Điện thoại: +7 (840) 226-20-96

Sao: 3

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Gulia, 121

Điện thoại: +7 (840) 226-20-96

Sao: 3

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Vladislava Ardzinba, 81

Website: http://hotel-dioskuria.ru

Sao: 3

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Machavariani, 1

Điện thoại: +79409217733

Website: https://vk.com/

Gruzia, улица Лакоба, 109

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 103