Khách sạn Mingalar Garden Hotel tại Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang, GPS: 16.8104,96.1482

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Mingalar Garden Hotel tại địa chỉ: Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Mingalar Garden Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Điện thoại: 09 552 5557

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Điện thoại: 01 539 192