Khách sạn gần bên Wassenaar

Tìm thấy 4

Hotel Wassenaar

This hotel is centrally located between Wassenaar and Katwijk, 4.5 km from Wassenaarseslag. It boasts various restaurants and a spacious terrace where international cuisine is served. The accommodation is located at a 17-minute drive from the beach.

Fletcher Boutique Hotel Duinoord

Fletcher Boutique Hotel Duinoord is completely renovated and located in Wassenaar, 2 km from Duinrell. It offers a terrace with view on nature reserve Meijendel.

Khách sạn ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Wassenaar

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web