Khách sạn Progni tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8646,19.4095

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Progni tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 699175 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Progni hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355689034853

Hỗ trợ xe lăn: Limited