Khách sạn Shan Ju Inn Jiuhua Shan tại Trung Quốc, An Huy, Ducun

Trung Quốc, An Huy, Ducun, GPS: 30.4811,117.7936

Điểm: 9.2

Mô tả:

Set a 5-minute walk from Jiuhuashan Scenic Area, Jiu Hua Shan Ju Zhi Lin is a homestay that offers a terrace, a shared lounge and free WiFi.

Ảnh Shan Ju Inn Jiuhua Shan

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Air conditioning
  • Transfer (additional fee)
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Transfer

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Shan Ju Inn Jiuhua Shan tại địa chỉ: Trung Quốc, An Huy, Ducun / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Shan Ju Inn Jiuhua Shan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/