Nhà nghỉ 151 On London Motel & Conference Centre tại New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui, GPS: -39.9256,175.0363

Điểm: 8.8

Mô tả:

151 on London Motel offers self-contained accommodation just 15 minutes’ walk from the Wanganui town centre. The property features an outdoor barbecue area and a fitness centre. Guests enjoy free unlimited WiFi.

Sao: 4

Ảnh 151 On London Motel & Conference Centre

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 151 On London Motel & Conference Centre tại địa chỉ: New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 151 On London Motel & Conference Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

Website: https://www.booking.com/

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui

New Zealand, Manawatu-Wanganui, Whanganui