Nhà nghỉ 9 Block tại Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung

Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung, GPS: 37.759,128.8985

Mô tả:

Offering free WiFi, 9 Block offers accommodation in Gangneung, 2 km from Gangneung Olympic Park and 1.7 km from Gangneung Curling Centre. Located around 1.9 km from Gangneung Hockey Centre, the motel is also 1.9 km away from Gangneung Bus Terminal.

Ảnh 9 Block

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 9 Block tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 9 Block hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gangwon, Okcheon-dong, village

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gangwon, Okcheon-dong, village

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung

Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung

Hàn Quốc, Gangwon, Gangneung