Nhà nghỉ Academy Hotel tại Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga, GPS: 35.0981,129.0267

Điểm: 7.1

Mô tả:

Academy Hotel features air-conditioned rooms with cable flat-screen TV in the Jung-gu district of Busan. The property is situated 1.2 km from Gwangbok-Dong, 2.5 km from Busan Port and 2.6 km from Busan International Ferry Terminal. The property is 2.

Ảnh Academy Hotel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking
  • Street parking
  • Garage parking/Parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Academy Hotel tại địa chỉ: Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Academy Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 2(i)-ga

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 2(i)-ga

Hàn Quốc, Busan, Chungmu-dong 1(il)-ga