Motel gần bên Millthorpe

Tìm thấy 2

Millthorpe Motel

Millthorpe Motel is just 15 minutes from Orange town. It is 25 minutes' drive from Bathurst, nearby Millthorpe Station and just 8-minute drive from Orange Airport.

Warriwillah - Millthorpe's Country Motel

Set in Millthorpe, Warriwillah - Millthorpe's Country Motel has a garden, barbecue facilities and a terrace. Private parking can be arranged at an extra charge.

Motel ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Millthorpe

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web