Nhà nghỉ Orient Motel tại Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus, GPS: 32.2199,35.2617

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Orient Motel tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Nablus / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Orient Motel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Website: https://www.booking.com/

Israel, Center District, Netanya

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Anabta

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Mevoot Yeriho, village

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm