Nhà nghỉ Yong Zhu Motel tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, Lô Thành, Huyện Khanh Định

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Lô Thành, Huyện Khanh Định, GPS: 30.0507,101.9599

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Yong Zhu Motel tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, Lô Thành, Huyện Khanh Định / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Yong Zhu Motel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Zhanggu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Waze

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Tứ Xuyên, 三道桥, village

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Tứ Xuyên, yajiang county