Rạp phim trong thành phố Piraeus, Hy Lạp

7 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp, Attica, Piraeus, KaraIskou, 102

Điện thoại: +302104225653

Website: http://cineak.gr/

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kharilaou Trikoupe, 39

Điện thoại: +30 2104521388

Website: http://www.zeacinema.gr/

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Sokratous, 65

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Philonos, 88

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Điện thoại: +30 21 05440533

Website: http://selepitsaricinema.gr/

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Website: http://cine-votsalakia.blogspot.gr/

Bạn không chỉ muốn xem một bộ phim hay, mà còn đắm chìm vào không gian tràn đầy hưng phấn trên màn bạc? Website của chúng tôi cho phép bạn có được trải nghiệm xem phim tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các rạp phim vào một danh sách duy nhất tại tại Piraeus (Attica), Hy Lạp!\