Thư viện Ai Cập

32 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Alexandria Governorate, Alexandria

Website: http://www.bibalex.org

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Hỗ trợ xe lăn: No

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Điện thoại: 01119399588

Ai Cập, Dakahlia Governorate, Kafr al Badamas, village

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, شارع جامعة القاهرة, 9

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Damietta Governorate, Damiat

Ai Cập, Alexandria Governorate, Alexandria

Website: http://www.bibalex.org

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Điện thoại: +2027362271

Giờ mở cửa: Fr,PH 09:00-17:00 closed

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Giờ mở cửa: 10:00-17:30

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Giza Governorate, 6th of October

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Ai Cập? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\