Thư viện Guyana

12 đối tượng
bộ lọc

Guyana, Pomeroon-Supenaam, Affiance, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Nabaclis, village

Guyana, Upper Demerara-Berbice, Linden, Guyana

Guyana, East Berbice-Corentyne, Springlands

Guyana, Demerara-Mahaica, Cummingsburg, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, Queenstown, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Upper Demerara-Berbice, Linden, Guyana

Guyana, Alto Tacutu-Alto Esequibo, Lethem

Guyana, Demerara-Mahaica, Friendship, village

Giờ mở cửa: Monday, Wednesday & Friday (15:00-18:00)

Guyana, Mahaica-Berbice, Cottage, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, New Amsterdam, Guyana

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Guyana? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\