Thư viện Síp

18 đối tượng
bộ lọc

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia, Constantinou Palaiologou, 30

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:15

Síp, Famagusta

Síp, Kyrenia

Síp, Limassol, Nikolaou Xiouta, 1

Giờ mở cửa: 08:30 - 18:00

Síp, Pachna, village

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1322

Website: http://library.emu.edu.tr/

Síp, Limassol

Giờ mở cửa: "closed while renovation"

Síp, Nicosia

Síp, Guzelyurt

Síp, Nicosia

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Síp? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\