Thư viện Luxembourg

19 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 37

Website: http://www.bnl.lu

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-19:00; Sa 09:00-12:00

Luxembourg, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 37

Website: http://www.bnl.lu

Hỗ trợ xe lăn: No

Luxembourg, Vianden

Luxembourg, Goethestrasse, 3

Luxembourg, Mersch, village

Luxembourg, Dudelange

Luxembourg, Hollerstrasse, 37

Website: http://www.bnl.lu

Hỗ trợ xe lăn: No

Luxembourg, Rue Eugene Ruppert, 10

Website: http://www.vdl.lu/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-12:00 13:30-17:00

Luxembourg, Differdange, Avenue Charlotte, 38

Điện thoại: +352 58 77 11 920

Website: http://bibliodiff.s1.olefa.com/

Giờ mở cửa: Mo 10:00-20:00; Tu-Sa 10:00-18:00

Luxembourg, Rue Genistre, 3

Website: http://www.cerclecite.lu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Rue Emile Mayrisch, 26

Luxembourg, Bettembourg, village

Luxembourg

Luxembourg, Mersch, village

Website: http://www.mierscher-lieshaus.lu

Luxembourg, Troisvierges, village

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Luxembourg? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\