Thư viện Romania

255 đối tượng
bộ lọc

Romania, Galati, Vânători, village

Romania, Cluj, Cluj-Napoca

Romania, Bucharest

Điện thoại: +40-21-3200876

Romania, Hunedoara, Hărău, village

Romania, Sibiu, Dârlos, village

Romania, Buzău, Vernești, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00

Romania, Bucharest, Strada Viitorului, 52

Điện thoại: +40-21-2101985

Romania, Bucharest, Bulevardul Bucurestii Noi, 105

Điện thoại: +40-21-6673890

Romania, Bucharest, Strada Traian, 2

Điện thoại: +40-21-3200886

Romania, Alba, Alba Iulia

Romania, Maramureș, Baia Mare

Romania, Timiș, Timișoara

Romania, Argeș, Curtea de Arges, Bulevardul Basarabilor, 25

Romania, Hunedoara, Brad, Strada Independentei, 5

Romania, Bucharest

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Romania? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\