Thư viện Rwanda

6 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali, KN 118 St, 10

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Southern Province, Butare

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Rwanda, Southern Province, Kigeme, village

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Rwanda? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\