Thư viện Thụy Sĩ

799 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Valdia, Oulens, village

Giờ mở cửa: Mo 19:30-21:00; Sa 10:00-11:00

Thụy Sĩ, Grisons, Chur, Gurtelstrasse, 89

Điện thoại: +41 81 257 29 46

Website: https://www.gr.ch/

Thụy Sĩ, Grisons, Chur, Loestrasse, 14

Điện thoại: +41 81 257 38 61

Website: https://www.gr.ch/

Thụy Sĩ, Zürich, Hirschengraben, 62

Website: http://www.afz.ethz.ch/

Thụy Sĩ, Strada di Gandria, 4

Điện thoại: +41 58 8666850

Website: http://www.archiviostoricolugano.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:00,14:00-17:00

Thụy Sĩ, Tesino, Bellinzona

Điện thoại: 091 814 1320

Website: http://www.ti.ch/

Thụy Sĩ, Tesino, Lugano

Thụy Sĩ, Valdia, Lausanne, Rue Dr-Cesar-Roux, 34

Điện thoại: +41 21 340 70 30

Website: http://www.bibliomedia.ch/

Thụy Sĩ, Grisons, Laax, village, Via Curtgin la Streia, 1

Điện thoại: +41 81 921 34 38

Website: http://www.biblioteca-laax.ch/

Thụy Sĩ, Grisons, Präz, village

Thụy Sĩ, Grisons, Trun, village

Điện thoại: +41 81 544 54 13

Website: http://www.biblioteca-trun.ch/

Thụy Sĩ, Tesino, Bellinzona, Viale Stefano Franscini, 30a

Điện thoại: +41 91 814 15 14

Website: http://www.sbt.ti.ch/

Giờ mở cửa: Mo 17:00-21:00; Tu-Fr 10:00-19:00; Sa 09:00-13:00

Thụy Sĩ, Tesino, Bellinzona, Via Luigi Lavizzari, 14

Điện thoại: +41 91 821 86 46

Website: https://www.bellinzona.ch/

Thụy Sĩ, Tesino, Locarno, Piazza San Francesco, 16

Điện thoại: 058 666 68 23

Website: http://www.supsi.ch/

Thụy Sĩ, Schwyz, Altendorf, village, Dorfplatz, 3

Thụy Sĩ, San Galo, Rheineck, village, Hauptstrasse, 12

Thụy Sĩ, Bern, Lengnau, village, Schulweg, 3

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Thụy Sĩ? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\