Hộp đêm Armenia

36 đối tượng
bộ lọc

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 39

Điện thoại: +374 10 56 90 94;+374 96 56 90 94

Giờ mở cửa: 24/7

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 15

Hỗ trợ xe lăn: No

Armenia, Yerevan, Vardanants` p`oghots`, 13a

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Mitre, 41/56

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Arshakownyats` poghota, 59

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 7

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, Azatowt`yan poghota, 24

Điện thoại: +374 10 28 49 40

Giờ mở cửa: Mo-Su 22:00-05:00

Armenia, Yerevan, Bagrewandi 41-rd p`oghots`, 56

Điện thoại: +374 95 25 22 12

Giờ mở cửa: 10pm - 6am

Armenia, Yerevan

Bạn có muốn biến đêm của mình thành một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu, bạn có từng mơ về việc chiến đấu trên bàn bi-a? Hãy duyệt qua danh mục các hộp đêm tại tại Armenia trên website chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập những thông tin đầy đủ nhất về các cơ sở giải trí tốt nhất trên thế giới! Bạn có thể quy định một khoảng tiêu chí tìm kiếm đa dạng, bao gồm theo khu vực, thành phố và quốc gia, hoặc bạn có thể thả ghim trên bản đồ. \