Rạp hát Lào

10 đối tượng
bộ lọc

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Website: http://www.garavek.com

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Lào

Website: http://Facebook.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-23:00

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Chăm-pa-sắc, Vathong, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Website: http://www.garavek.com

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Điện thoại: +856 21 212465

Lào, Hủa Phăn, Sầm Nưa

Lào, Vientiane Prefecture, Savang, village

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Lào? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\