Bể bơi Nepal

33 đối tượng
bộ lọc

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Lalitpur

Nepal, Central Development Region, Lalitpur

Nepal, Central Development Region, Lalitpur

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: +977 9756008118

Website: http://www.pavilionshotels.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 061-461278, 9805814009

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Eastern Development Region, Dharan

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Bạn có thích đi bơi và muốn thường xuyên đến một bể bơi, nhưng lại không có thời gian để lựa chọn một cơ sở tập luyện thể thao đáp ứng nhu cầu của mình? Chúng tôi đã tạo một danh mục cho riêng bạn bao gồm những thông tin chi tiết về tất cả các cơ sở tại tại Nepal.\