Vườn thú Estonia

12 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Tallinn

Estonia

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Estonia, Tallinn

Estonia, Tallinn, Paldiski mnt, 145

Điện thoại: +372 6943 300

Website: http://tallinnzoo.ee/

Giờ mở cửa: Jan-Feb: 09:00-15:00; Mar-Apr: 09:00-17:00; May-Aug: 09:00-19:00; Sep-Oct: 09:00-17:00; Nov-Dec: 09:00-15:00

Estonia, Tallinn

Estonia, Pärnu

Estonia, Mõisaküla

Estonia, Tallinn, Ehitajate tee, 150

Estonia, Tallinn, Paldiski mnt, 145

Điện thoại: +372 6 943300

Website: http://www.loomaaed.ee/

Giờ mở cửa: Jan-Feb: 9:00-15:00; Mar-Apr: 9:00-17:00; May-Aug: 9:00-19:00; Sep-Oct: 9:00-17:00; Nov-Dec: 9:00-15:00

Estonia, Ääsmäe, village

Estonia

Điện thoại: +372 5698 2260

Giờ mở cửa: Apr-Aug: 11:00-19:00; Sep-Mar: 11:00-17:00

Estonia, Tallinn

Điện thoại: 6 943 300

Website: http://www.tallinnzoo.ee

Giờ mở cửa: Jan-Feb: 09:00-15:00; Mar-Apr: 09:00-17:00; May-Aug: 09:00-19:00; Sep-Oct: 09:00-17:00; Nov-Dec: 09:00-15:00

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\