Vườn thú Malaysia

29 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Kuala Lumpur

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Kedah, Kampung Belanga Pecah, village

Malaysia

Giờ mở cửa: 08:00-18:00; Mo off

Malaysia, Perak, Sungkai

Malaysia, Selangor, Ulu Klang

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia

Malaysia, Perlis, Kangar

Malaysia, Terengganu, Chukai

Malaysia, Sabah, Donggongon

Malaysia, Sarawak, Miri

Malaysia, Perak, Taiping

Malaysia, Sarawak, Bintulu

Malaysia, Selangor, Shah Alam

Malaysia, Putrajaya

Malaysia, Sabah, Beluran

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\