Vườn thú Israel

64 đối tượng
bộ lọc

Israel, Haifa District, Neve Yam, village

Israel, North District, Adamit, village

Israel, Jerusalem District, Jerusalem

Israel, Tel Aviv District, Ramat Gan

Điện thoại: 03-6305328/7/6

Website: http://www.safari.co.il

Israel, South District, Samar, village

Israel, Center District, Rishon LeZion

Israel, North District, Katzrin

Israel

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Israel, Jerusalem District, Jerusalem

Israel

Israel

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Israel, Haifa District, Haifa

Website: http://www.haifazoo.co.il/

Israel

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\