Vườn thú Peru

11 đối tượng
bộ lọc

Peru, Lima

Peru, Arequipa, Baños de Jesus, village

Điện thoại: +51 54 466253

Website: http://www.zoomundoaqp.com.pe

Peru, Lambayeque, Ferreñafe

Peru, Ancash, Carash, village

Điện thoại: +51943653583

Website: https://www.facebook.com/

Peru, Lima

Peru, Loreto, Quistococha, village

Peru, Lima

Điện thoại: +51 1 3563141

Website: http://zoohuachipa.com.pe/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Peru, Lambayeque

Peru, Lima

Điện thoại: +51 1 3563141

Website: http://zoohuachipa.com.pe/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Peru, Ucayali, Pucallpa

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 09:00-18:00

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\