Vườn thú Đài Loan

22 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, East District

Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan, Hằng Xuân, Heng Gong Lu , 1097之1

Điện thoại: +886-8-8881940

Giờ mở cửa: 09:00-17:00

Đài Loan, Đài Nam, Quy Nhân

Đài Loan, Shuilian, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai

Điện thoại: +886-3-5899341

Website: http://www.forestbird.com.tw

Giờ mở cửa: 10:00~17:00

Đài Loan

Đài Loan, Đài Bắc, Sportowa, 30

Điện thoại: +886-2-2938-2300#63

Website: http://www.zoo.taipei.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Đài Loan, Đài Nam, Nhân Đức

Đài Loan

Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: No

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\